*****VINEREA MARE - ZI NELUCRĂTOARE*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat în data de 12 martie,președintelui Comisiei de muncă din Camera Deputaților și președintelui PSD memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

marți, martie 05, 2013

GRADAȚII DE MERIT


AICI: Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3281/2013 pentru modificarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6211/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 117 din 1.03.2013 
Ordinul 6211 din 13 noiembrie 2012
GRAFICUL 
desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2013

Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului școlar: 1-15 martie
Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la registratura inspectoratului școlar: 15 martie-11 aprilie  
Analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate: 11-19 aprilie
Verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradației de merit: 25 aprilie-3 mai
Verificarea dosarelor de către reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ și modificarea punctajelor, în situația în care observațiile sunt juste, împreuna cu inspectorul de specialitate: 25 aprilie-3 mai
Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar: 8-11 mai
Afișarea listei la avizierul inspectoratului școlar: 13 mai
Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat: 15-17 mai
Soluționarea contestațiilor de către comisie: 20-22 mai
Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare: 26 mai
Înaintarea la Ministerul Educației Naționale a tabelului nominal cu personalul didactic de predare și cel de conducere din unitățile de învățământ, nominalizat pentru acordarea gradației de merit: 30-31 mai