*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

vineri, martie 22, 2013

DOCUMENTE MEN


PROIECT - Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România: Descarcă  Citeşte mai mult 

  • LISTA unităților de învățământ care, în urma etapei de selecție, au promovat la etapa regională a Concursului național "Tinerii Dezbat", ediția 2013: Descarcă  Citeşte mai mult 
  • Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014, anexa la OMECTS nr. 5608/2012: Descarcă  Citeşte mai mult