*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, martie 19, 2013

BILETE DE TRATAMENT 2013


PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU ACORDAREA BILETELOR DE TRATAMENT ÎN ANUL 2013
GUVERNUL ROMÂNIEI
 HOTĂRÂRE privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. - Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare regulile de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2013 şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a acestora.
Art. 2.- În unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2013 un număr de maxim  50.352 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maxim 16 serii de trimitere.
Art.3. - La numărul de locuri prevăzut la art. 2 se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alti operatori economici interesati, numar care se va stabili dupa atribuirea contractelor, în functie de preţurile  ofertate pe bilet.            
Art.4. - Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 şi art.3.
Art.5. - În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptăţită poate beneficia de un singur bilet de tratament.
Art.6.-   Pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile legii, persoanele care au calitatea de:
a)  pensionar al sistemului public de pensii;
b)  asigurat al sistemului public de pensii;
c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.
Art.7. - (1) Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.
(2) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 nr. 6 /2013, la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Asistenţă socială", alineatul "Ajutoare sociale în natură", către prestatorii de servicii, potrivit legii.
Sursa: Ministerul Muncii