*****VINEREA MARE - ZI NELUCRĂTOARE*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat în data de 12 martie,președintelui Comisiei de muncă din Camera Deputaților și președintelui PSD memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

miercuri, februarie 27, 2013

REGLEMENTĂRI MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC


Ordin nr. 3271/25.02.2013 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6239/2012: Descarcă

  • Ordin nr. 3128/01.02.2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013: Descarcă
  • Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013, anexa la OMEN nr. 3128/2013: Descarcă
  • Ordin nr. 3104/30.01.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 - 2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012: Descarcă
  • Ordin nr. 6239/14.11.2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014: Descarcă
  • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, anexa la OMECTS nr. 6239/2012: Descarcă