*****CRĂCIUN FERICIT ! LA MULȚI ANI 2019 !*****

miercuri, februarie 27, 2013

REGLEMENTĂRI MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC


Ordin nr. 3271/25.02.2013 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6239/2012: Descarcă

  • Ordin nr. 3128/01.02.2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013: Descarcă
  • Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013, anexa la OMEN nr. 3128/2013: Descarcă
  • Ordin nr. 3104/30.01.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 - 2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012: Descarcă
  • Ordin nr. 6239/14.11.2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014: Descarcă
  • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, anexa la OMECTS nr. 6239/2012: Descarcă