*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, februarie 22, 2013

PROIECT HG COST STANDARD/ELEV

PROIECT - Hotărâre de Guvern privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an: Descarcă