*****REZOLUTIA CONFERINTEI NATIONALE A FSLI - NOIEMBRIE 2017*****

luni, februarie 04, 2013

IMPORTANT: OMEN MODIFICARE METODOLOGIE MIȘCARE DE PERSONAL

O R D I N pentru modificarea şi completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014,aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 –AICI:  MO 64 bis 30 01 2013