*****COMUNICATE FSLI 2019 *****

miercuri, ianuarie 23, 2013

NOUTĂȚI MEN


Nota nr. 55/23.01.2013 privind stabilirea datelor de susținere a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2012-2013: Descarcă 

  • Ordin nr. 6584/20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a: Descarcă
  • Ordin nr. 6576/20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a: Descarcă 
  • Ordin nr. 5910/28.09.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a: Descarcă 
  • Date de contact ale instituțiilor de învățământ superior în care se desfășoară programe de studii, nivel licență, specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar: Descarcă 
  • Ordin nr. 3052/17.01.2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale: Descarcă 
  • Ordin nr. 6193/13.11.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ: Descarcă