*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

miercuri, noiembrie 21, 2012

NOUL CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, ÎNREGISTRAT LA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE SUB NR. 59276/05.11.2012, A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A, NR. 5 DIN 14.11.2012