*****COMUNICATE FSLI 2019 *****

vineri, octombrie 05, 2012

MESAJUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI - 5.10.2012

Mesajul transmis cu ocazia ZILEI MONDIALE A EDUCATORILOR (5 octombrie) de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, doamna Ecaterina Andronescu

Dascălilor României - mulţumiri, respect şi consideraţie!
În urmă cu 18 ani, în 1994, UNESCO îi conferea zilei de 5 octombrie, pentru prima dată, o condiţie festivă, sub numele de  ZIUA  MONDIALĂ A EDUCATORILOR. Se materializa astfel  recomandarea pe care UNESCO şi Organizaţia Internaţională a Muncii  o făceau încă din  1966, cu privire la condiţiile de muncă ale personalului didactic.
Astăzi, devenită tradiţie, ziua de 5 octombrie se sărbătoreşte în peste 200 de ţări, denumirea ei fiind World Teachers' Day în limba engleză sau Journée Mondiale des Enseignants în limba franceză.
Varietatea denumirilor acestei zile se grefează pe unitatea scopului său, acela de  recunoaştere şi apreciere a efortului ziditor depus zi după zi, generaţii după generaţii, de profesorul care are a modela deveniri.
Regăsindu-se printre cele 200 de ţări, România sărbătoreşte astăzi o Zi a Profesorului densă în fapte şi trăiri, în experienţe şi proiecte care dau dimensiunea actuală a şcolii. Parte intrinsecă a unei societăţi în care cunoaşterea reprezintă raţiunea de a fi, şcoala românească este ancorată puternic în devenirea socială. Oamenii şcolii, profesori şi elevi, în virtutea unui apostolat ce transcede timpul, sunt aceia care sporesc zestrea de valori a neamului.
Este cu atât mai firesc gestul nostru de a ne îndrepta gândurile, în acest octombrie 2012, la un secol de la trecerea în nefiinţă a lui Spiru Haret, către profesorii în care învestim încredere şi apreciere, rugându-i să nu uite că modelul haretian, sub auspiciile căruia s-a dezvoltat şcoala românească, este construit pe principii precum implicare, asumare, dăruire şi  responsabilitate. Dacă toate acestea se vor regăsi în fiecare clasă, în  iunie, de Ziua Învăţătorului, ne vom putea bucura împreună de ceea ce s-a sădit în toamnă. Şcoala a fost şi trebuie să rămână, prin profesorii ei, nucleul valoric al comunităţii pe care o structurează.
Se cuvine aşadar, în zi de sărbătoare, să adresăm un cuvânt de mulţumire şi un îndemn de izbândă acelora care, dincolo de vremuri, au vreme de a clădi - profesorii.
Ecaterina ANDRONESCU,
Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului