*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

marți, septembrie 18, 2012

CCD VASLUI - 2012 - 2013


ÎNSCRIEREA LA CURSURILE DE FORMARE ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI

Cadrele didactice vor completa formularul de înscriere la cursurile de formare continuă pentru anul şcolar 2012 - 2013 (disponibil aici în format pdf). Pentru depunerea acestui formular se poate alege una din următoarele variante:
  • direct la secretariatul Casei Corpului Didactic (municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 37);
  • on-line (scanat după completare) la adresa ccd@ccdvaslui.ro This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau ccdvs@yahoo.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
  • centralizat, prin responsabilul cu formarea continuă în şcoală;
  • la filialele Casei Corpului Didactic din Bârlad (Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" - metodist Cătălin Angheluţă), Huşi (Şcoala Nr. 1 "Mihail Sadoveanu" - metodist Culina Guţu) şi Negreşti (Grupul Şcolar Industrial "Nicolae Iorga" - profesor Costică Dominte).

1. Copie după Diploma de studii/licenţă (autentificată de director);
2. Copie după CI/BI (autentificată de director);
3. Copie după Certificatul de naştere (autentificată de director);
4. Copie după Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (autentificată de director);
5. Adeverinţă de la unitatea şcolară din care să rezulte încadrarea/funcţia ocupată;
6. Dosar plic.  FORMULARE DE ÎNSCRIERE
Formular de înscriere la cursurile Casei Corpului Didactic în anul şcolar 2012-2013 - download în format pdf 
                                                                                                                                               Documentele necesare pentru cadrele didactice care doresc să devină formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2012/2013 (termenul limita pentru depunerea dosarului de formator este 20 septembrie 2012) (click aici)