*****GRADATII DE MERIT*****VOUCHERE DE VACANTA*****NOUL CCM*****

luni, august 13, 2012

REZULTATE FINALE CONCURS 2 AUGUST 2012


Rezultatele înregistrate la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din data de 2 august 2012 (după soluţionarea contestaţiilor) 

Rata de promovare (cel puţin nota 5) la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, din data de 2 august, după soluţionarea contestaţiilor, este de 82,15% (în creştere cu 1,75% faţă de rata înregistrată înainte de depunerea contestaţiilor - 80,40%).
Rezultatele finale după soluţionarea contestaţiilor admise indică următoarea situaţie: candidaţi cu note sub 5: 4.620 (17,85%), candidaţi cu note între 5 şi 6,99: 8.454 (32,66%), candidaţi cu note între 7 şi 10: 12.811 (49,49%). După soluţionarea contestaţiilor, numărul candidaţilor care au obţinut nota 10 nu s-a modificat (220). Precizăm că numărul candidaţilor care au obţinut note la proba scrisă este de 25.885.
Au fost înregistrate 4.324 de contestaţii (16,70% din totalul candidaţilor care au obţinut note la concurs), fiind admise 1.803 (41,31% din totalul contestaţiilor depuse), din care 356 cu diminuarea notei iniţiale, iar 1.447 cu creşterea notei iniţiale. 477 de candidaţi, evaluaţi iniţial cu note sub 5, au obţinut note de 5 şi peste 5 după soluţionarea contestaţiilor, iar alţi 380 de candidaţi, evaluaţi iniţial cu note sub 7, au obţinut note de 7 şi peste 7.
Înainte de formularea contestaţiilor rezultatele au fost următoarele: 5.073 (19,60%) de candidaţi cu note sub 5, 8.372 (32,34%) candidaţi cu note între 5 şi 6,99, respectiv 12.440 (48,06%) candidaţi cu note intre 7 şi 10.
În media de repartizare, nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în timp ce nota obţinută la proba practică sau la inspecţia specială la clasă are o pondere de 25%. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă.
Candidaţii care nu au obţinut la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială. Repartizarea candidaţilor pe posturile pentru angajare pe perioadă nedeterminată va avea loc la nivelul centrelor de concurs în data de 13 august 2012. În data de 16 august 2012 va avea loc repartizarea candidaţilor pe posturile pentru angajare pe perioadă determinată, la nivelul centrelor de concurs. Reamintim faptul că la data de 30 martie 2012, au fost afişate 6.692 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, respectiv 31.539 de posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.
Sursa: BIROUL DE PRESĂ MECTS