*****COMUNICATE FSLI 2019 *****

marți, august 28, 2012

PROGRAM ȘEDINȚE PUBLICE


Şedinţele publice pentru ocuparea prin detaşare în interesul învăţământului  pentru restrângere nesoluţionată/detaşare la cerere/suplinire a catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar  vor avea loc în perioada  29 -31 august  2012 în amfiteatrul Liceului « Mihail Kogălniceanu » Vaslui, după următorul program :
DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU RESTRÂNGERE NESOLUŢIONATĂ
Miercuri 29 august  2012 : 9.00 -10.00 - toate disciplinele
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată(cu studii corespunzătoare postului)
DETAŞARE LA CERERE
Ordinea în care se ocupă/repartizează posturile :
-detaşare la cerere prin continuitate
-detaşare la cerere prin concurs de titularizare
-detaşare la cerere prin concurs specific
Program şedinţă publică detaşare la cerere: Miercuri 29 august  2012 : 
10.00 -11.00 - învăţători
11.00 -11.30 - educatoare
11.30 -11.45 - religie, discipline teologice de specialitate.
11.45-12.00 - psihopedagogie specială, profesor psihopedagog,profesor educator, kinetoterapie, profesor în cabinet de consiliere şi asistenţă psihopedagogică, profesor logoped.
12.00 -12.20 - matematica, matematică-fizică, informatică,TIC, optional informatică
12.20 -12.30 - fizică, fizică-chimie, chimie, chimie-fizică, chimie-ştiinţe
12.30 -12.45 - biologie, biologie - educaţie tehnologică
12.45 -13.15 - limba română, limba latină
13.15 -13.25 - limba  franceză, limba franceză - limba engleză
13.25 -13.45 - limba  engleză, limba engleză - limba franceză 
13.45 -14.00 - geografie, geografie-engleză, geografie-istorie
14.00 -14.15 - educaţie fizică şi sport, educaţie fizică şi sport-pregătire sportivă de specialitate
14.15-14.20 - arte(educaţie muzicală, muzică instrumentală, educaţie plastică, educaţie vizuală, pictură, desen etc) + posturi palate şi cluburi
14.20 -14.40 - discipline tehnice (ingineri) 
14.40 -15.00 – instruire practică 
SUPLINIRE ÎN BAZA CONCURSURILOR DE TITULARIZARE DIN 2012, 2011, 2010 
În perioada 30-31 august 2012 vor fi programate şedinţele publice de suplinire pentru :
1) candidaţi netitulari  rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din judeţ, sesiunea 2012,care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00(cinci),conform art. 110 alin. (10) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor.
2) candidaţi netitulari  rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din alte judeţe,sesiunea 2012, care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00(cinci),conform art. 110 alin. (10) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a notelor;
3) cadre didactice calificate netitulare rămase nerepartizate, care au participat la concursul din iulie 2010 şi/sau iulie 2011 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prevederilor de la art. 110 alin. (14) din  Metodologie;
4) cadre didactice calificate netitulare rămase  nerepartizate,cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2012 în unităţi/centre de concurs din judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;
5) cadre didactice calificate netitulare, cu a doua specializare  alta decât aceea la care au participat la concursul din iulie 2011 sau iulie 2010 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;
6) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori netitulari, cu a doua specializare, care au participat concursul din sesiunea 2012 şi au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
7) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori netitulari, cu a doua specializare, care au participat la concursul din iulie 2011 sau la concursul din iulie 2010 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
8) cadre didactice calificate netitulare cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2012 în unităţi/centre de concurs din alte judeţe şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;
9) cadre didactice calificate netitulare cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din iulie 2011 sau iulie 2010 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor;
10) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori netitulari cu a doua specializare, care au participat la concursul din sesiunea 2012 şi au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor, în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
11) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din iulie 2011 sau la concursul din iulie 2010 şi au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică,educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor.
JOI – 30 AUGUST 2012 (suplinitori calificaţi)
Program şedinţă publică suplinitori calificaţi:
9.00 -10.30 - învăţători
10.30 -13.00 - educatoare
13.00 -13.15 - religie, discipline teologice de specialitate.
13.15 -14.00 - psihopedagogie specială,profesor psihopedagog, profesor educator, kinetoterapie, profesor în cabinet de consiliere şi asistenţă psihopedagogică, profesor logoped.
14.00 -14.30 - matematica, matematică-fizică, informatică,TIC, optional informatică
14.30 -15.00 - fizică, fizică-chimie, chimie, chimie-fizică, chimie-ştiinţe
15.00 -15.30 - biologie, biologie-educaţie tehnologică
15.30 -16.00 - educaţie fizică şi sport, educaţie fizică şi sport-pregătire sportivă de specialitate
16.00 -16.15 - arte(educaţie muzicală, muzică instrumentală, educaţie plastică, educaţie vizuală, pictură, desen etc) + posturi palate şi cluburi
VINERI – 31 AUGUST 2012 (calificaţi)
9.00 -10.00 - limba română, limba latină
10.00 -11.00 - limba  franceză, limba franceză-limba engleză
11.00 -12.00 - limba  engleză, limba engleză-limba franceză 
12.00 -12.15 - limba italiană, limba spaniola, limba germană, limba rromani
12.15-13.00 - istorie, istorie-geografie, cultură civică,cultură civică-studii sociale,  filosofie, sociologie, psihologie,   sociologie, pedagogie 
13.00 -13.30 - geografie, geografie-engleză, geografie-istorie
13.30-14.30 - discipline tehnice (ingineri) : agricultură horticultură, alimentaţie publică, chimie industrială, economic administrativ poştă, economie si educatie antreprenorială, economie aplicată, educaţie tehnologică, electronică, automatizări telecomunicaţii, electrotehnică, energetică, filatură-ţesătorie-finisaj textil, industrie alimentară, instalaţii pentru construcţii, mecanică, transporturi, turism şi servicii, zootehnie, construcţii, estetica şi îngrijirea corpului omenesc, comerţ şi servicii).
14.30 -15.00–instruire practică : agricultură horticultură, alimentaţie publică, chimie industrială, economic administrativ poştă, educaţie tehnologică, electronică, automatizări telecomunicaţii, electrotehnică, energetică, filatură-ţesătorie-finisaj textil, industrie alimentară, instalaţii pentru construcţii, mecanică, transporturi, turism şi servicii, zootehnie, construcţii, estetica şi îngrijirea corpului omenesc).
Pentru a putea fi repartizaţi în baza notelor obţinute la concursurile din iulie 2011 şi/sau iulie 2010, candidaţii care au  participat şi  la concursul  din  2012 trebuie să aibă  minimum media 5,00 (cinci) la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru angajare pe perioadă determinată.
Inspector Şcolar General ,
  prof. Gabriela Plăcintă                    Inspector Şcolar cu Managementul 
                                                                                                                   Resurselor Umane
               prof. Gheorghe Flueraş