*****COMUNICATE FSLI 2019 *****

marți, august 07, 2012

CONCURS CORP NAȚIONAL EXPERȚI - SERIA A 3 - A

Ordin nr. 4969/02.08.2012 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 3-a - Descarcă 
Ordin nr. 4838/27.07.2012 privind modificarea și completarea OMECTS nr. 5549/06.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional - Descarcă  
Anunț etapa a III-a
Adresa MECTS etapa a III-a
Instrucțiuni CNEME etapa a III-a
OMECTS 4838 modificare etapa a III-a
OMECTS 4969 calendar etapa a III-a