*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, iulie 26, 2012

ANUNȚ CONCURS 2 AUGUST 2012


INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN VASLUI

                      ANUNŢ CONCURS
PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI  PENTRU OCUPAREA  A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR VA AVEA LOC ÎN  DATA DE 2 AUGUST 2012 ÎN CENTRELE DE CONCURS STABILITE 
Accesul candidaţilor în sălile de concurs se face între orele 8.00 – 9.00 pe baza B.I/C.I/Pasaport
Durata concursului este de 4 ore şi se va desfăşura între orele 10.00 -14.00
Se interzice intrarea candidaţilor  în sălile de concurs cu cărţi,caiete , telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă!
Candidaţii pot avea dicţionare pentru specializarea latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru specializarea economic,administrativ poştă.
Inspector Şcolar General ,
prof. Gabriela Plăcintă               Inspector Şcolar cu Managementul 
                                                                          Resurselor Umane
                          prof. Gheorghe Flueraş