*****CRĂCIUN FERICIT ! LA MULȚI ANI 2019 !*****

luni, iunie 18, 2012

OMECTS NR. 4472/2012

ORDIN nr. 4472/2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare : Descarcă