*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

miercuri, iunie 13, 2012

ADRESE FSLI ÎNAINTATE LA MECTS


Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat la MECTS o serie de adrese privind: 

- propunerile FSLI la Proiectul Ordinului pentru modificarea Metodologie - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012 - 2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- solicitarea promovării unui act normativ care să permită deblocarea posturilor în învățământul preuniveristar de stat; 
- solicitarea rezolvării, în mod unitar, la nivel național, a problemei absolvenților Universității ”Spiru Haret”;
- solicitarea revenirii la degrevarea de normă didactică de predare pentru directoarele de grădiniță.