*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, mai 10, 2012

OMECTS NR. 3864/02.05.2012 ȘI 3863/02.05.2012


OMECTS nr. 3864 din 02.05.2012 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013 - Descarcă 
OMECTS nr.3863 din 02.05.2012 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal – sesiunile anului 2012 - Descarcă