*****CRĂCIUN FERICIT ! LA MULȚI ANI 2019 !*****

joi, august 16, 2012

OFERTĂ CURS FORMATOR

SC Procenter Consulting SRL organizează cursuri de formare pentru ocupaţia de FORMATOR.  
Cursul este acreditat de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Grup ţintă: Cadre didactice, asistenţi sociali, ingineri, economişti, maiștri de ucenicie, voluntari din ONG-uri, personal din instituțiile de cult, mass-media, alte instituții publice sau private care doresc să-şi dezvolte competenţele în domeniul formării adulţilor în contextul noilor prevederi legislative privind necesitatea deţinerii unui certificat de formator acreditat CNFPA începând cu 2010 (conform art.23.alin.2/Ordonanţa129/2000).
Conditii de acces: studii superioare sau medii (doar pentru maiștri de ucenicie)
Nr. de ore: 40
Certificare: la finalizarea cursului se obţine un Certificat de absolvire cu antetul MECTS si  MMFPS si cu timbru sec aplicat de CNFPA, având acelasi regim ca cel al actelor de studii. La cerere, se poate aplica şi apostilarea Haga, care vă conferã recunoaşterea diplomei în toate ţãrile Uniunii Europene.
Competenţele profesionale dobândite la sfârşitul cursului:
- pregătirea formării
- efectuarea formării
- evaluarea cursanţilor
- revizuirea şi promovarea programului de formare
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional „Gh.Roşca-Codreanu” Bârlad
Perioada de desfăşurare: septembrie - octombrie 2012
Costul cursului: 350 lei
Pentru informații suplimentare și înscrieri: persoana de contact, formator Corina Macovei - 0722 463 785 sau 0743 070 719 ; email: procenter_consulting_srl@yahoo.fr