*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

vineri, mai 04, 2012

GRAFIC GRADAȚII DE MERIT


GRAFICUL
desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2012

1.             Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului şcolar
                                                                                     Perioada: 1-15 martie 2012
2.             Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului şcolar;
Perioada: 15 martie -11 aprilie 2012
3.             Analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
Perioada: 12-20 aprilie 2012
4.             Verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit;
Perioada: 25 aprilie-4 mai 2012
5.             Verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;
Perioada: 25 aprilie-5 mai 2012:
6.             Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării
Perioada: 8-11 mai 2012
7.             Afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
Termen: 14 mai 2012
8.             Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
Perioada: 16 - 18 mai 2012:
9.             Rezolvarea contestaţiilor de către comisie;
Perioada: 21 - 24 mai 2012
10.         Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare;
Termen: 26 mai 2012