*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

luni, mai 07, 2012

CURSURI CCD VASLUI

În conformitate cu adresa MECTS nr.460/10.04.2012 şi a precizărilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Casa Corpului Didactic Vaslui organizează în săptămâna 25-30 iunie 2012 programe de formare pentru pregătirea debutanţilor, respectiv a candidaţilor la examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ - sesiunea 2012. Cursurile vor avea durata de 24 ore pe teme/subiecte conform modulelor-cadru din adresa MECTS (click aici). Formatori: inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai I.Ş.J. Vaslui. Costul cursului: 50 lei/persoană. Cererile de înscriere se depun la C.C.D. Vaslui (click aici pentru download) până la data de 18 iunie 2012, iar programul şi locaţia cursului vor fi anunţate pînă la data de 20 iunie 2012.

Sursa: CCD Vaslui
PARTICIPAREA LA CURSURI ESTE FACULTATIVĂ