*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

joi, februarie 16, 2012

CALENDAR MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC AN ȘCOLAR 2012-2013

Transferarea personalului didactic titular al sistemului național de învățământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare:
a) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;
Termen: 15 februarie 2012
b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2012;
Termen: 15 februarie 2012
c) depunerea solicitărilor de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate pentru obținerea consimțământului în vederea soluționării restrângerii de activitate;
Perioada: 16-22 februarie 2012
d) analiza în consiliul de administrație al unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea consimțământului;
Perioada: 23-27 februarie 2012
e) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului școlar;
Perioada: 28 februarie - 6 martie 2012
f) desfășurarea probelor practice/orale;
Perioada: 7-9 martie 2012
g) afișarea la inspectoratul școlar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate;
Perioada: 7-9 martie 2012
h) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;
Perioada: 12-13 martie 2012
i) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale;
Termen: 14 martie 2012
j) soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință publică;
Perioada: 15-16 martie 2012
k) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;
Perioada: 19-20 martie 2012
l) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
Termen: 21 martie 2012
m) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.
Termen: 22 martie 2012