*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, februarie 16, 2012

CALENDAR MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC AN ȘCOLAR 2012-2013

Transferarea personalului didactic titular al sistemului național de învățământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare:
a) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;
Termen: 15 februarie 2012
b) afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2012;
Termen: 15 februarie 2012
c) depunerea solicitărilor de către cadrele didactice aflate în restrângere de activitate pentru obținerea consimțământului în vederea soluționării restrângerii de activitate;
Perioada: 16-22 februarie 2012
d) analiza în consiliul de administrație al unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea consimțământului;
Perioada: 23-27 februarie 2012
e) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită soluționarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului școlar;
Perioada: 28 februarie - 6 martie 2012
f) desfășurarea probelor practice/orale;
Perioada: 7-9 martie 2012
g) afișarea la inspectoratul școlar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate;
Perioada: 7-9 martie 2012
h) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;
Perioada: 12-13 martie 2012
i) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea punctajelor finale;
Termen: 14 martie 2012
j) soluționarea cererilor de restrângere de activitate în ședință publică;
Perioada: 15-16 martie 2012
k) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a restrângerilor;
Perioada: 19-20 martie 2012
l) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
Termen: 21 martie 2012
m) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.
Termen: 22 martie 2012