*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, ianuarie 10, 2012

METODOLOGIA CADRU PENTRU MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2012-2013

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013 - Anexa OMECTS 5560/2011, aici: format .pdf

Recomandăm celor interesați să se informeze în legătură cu prevederile noii metodologii privind mobilitatea personalului didactic și a calendarului pentru că sunt foarte multe noutăți.