*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

vineri, ianuarie 20, 2012

FSLI PICHETEAZĂ SEDIUL MECTS

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎVĂȚĂMÂNT PICHETEAZĂ SEDIUL MECTS
Astăzi, 20 ianuarie 2012, între orele 15.00-16.00 sindicatele din învățământul preuniversitar pichetează sediul MECTS cu aproximativ 300 de persoane. După acțiunea de pichetare protestatarii se vor deplasa spre Piața Universității.
Nemultumirile sunt:
1. faptul că în anul 2012 nu se acordă nici o majorare a salariilor personalului din învăţământ, astfel încât nu se poate recupera reducerea cu 25% a salariilor, operată în baza Legii nr. 118/2010;
2. eşalonarea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, până în anul 2016;
3. prorogarea, până la data de 01 ianuarie 2013, prin Legea nr. 283/2011, a alocării, pentru finanţarea învăţământului a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv;
4. alocarea pentru finanţarea învăţământului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012, a unui procent de 2,3% din P.I.B.;
5. măsura luată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de a nu se mai reţine cotizaţia de sindicat, ratele CAR si alte datorii, pe statul de plată;
6. practica de asumare a răspunderii guvernamentale, pe proiectele de legi esenţiale, ca de exemplu: Legea educaţiei naţionale, Legea de modificare şi completare a Codului muncii, Legea dialogului social, Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice etc,.
Presedinte,
Simion HANCESCU