*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, ianuarie 20, 2012

FSLI PICHETEAZĂ SEDIUL MECTS

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎVĂȚĂMÂNT PICHETEAZĂ SEDIUL MECTS
Astăzi, 20 ianuarie 2012, între orele 15.00-16.00 sindicatele din învățământul preuniversitar pichetează sediul MECTS cu aproximativ 300 de persoane. După acțiunea de pichetare protestatarii se vor deplasa spre Piața Universității.
Nemultumirile sunt:
1. faptul că în anul 2012 nu se acordă nici o majorare a salariilor personalului din învăţământ, astfel încât nu se poate recupera reducerea cu 25% a salariilor, operată în baza Legii nr. 118/2010;
2. eşalonarea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, până în anul 2016;
3. prorogarea, până la data de 01 ianuarie 2013, prin Legea nr. 283/2011, a alocării, pentru finanţarea învăţământului a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv;
4. alocarea pentru finanţarea învăţământului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012, a unui procent de 2,3% din P.I.B.;
5. măsura luată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de a nu se mai reţine cotizaţia de sindicat, ratele CAR si alte datorii, pe statul de plată;
6. practica de asumare a răspunderii guvernamentale, pe proiectele de legi esenţiale, ca de exemplu: Legea educaţiei naţionale, Legea de modificare şi completare a Codului muncii, Legea dialogului social, Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice etc,.
Presedinte,
Simion HANCESCU