*****REZOLUTIA CONFERINTEI NATIONALE A FSLI - NOIEMBRIE 2017*****

vineri, noiembrie 25, 2011

METODOLOGII LEN NOI

Metodologie de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar - Anexa OMECTS 6143/2011 format .pdf


Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar - Anexa OMECTS 5561/2011 format .pdf


Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013 - Anexa OMECTS 5560/2011 format .pdf