*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

luni, noiembrie 07, 2011

IMPORTANT - ÎN ATENȚIA MEMBRILOR DE SINDICAT

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR DE SINDICAT!

Având în vedere că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772/01.XI. 2011, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 4576/11.07.2011 / 230/18.10.2011 2445/15.09.2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat și că, urmare a noului program de salarizare care se aplică din luna noiembrie 2011, multe unități de învățământ nu au mai reținut pe statul de plată cotizația de membru de sindicat, cotizația și rata CAR, alte rate, vă atragem atenția să verificați la serviciul secretariat - contabilitate de la unitatea dumneavoastră dacă s-au efectuat reținerile și s-au virat sumele respective.

În cazul în care nu s-au efectuat reținerile, vă recomandăm:

-Să achitați direct la CAR (bănci, instituții) eventualele rate aferente lunii octombrie 2011 pentru a nu primi penalizări datorate întârzierii plății;

-Să luați legătura cu liderul de sindicat pentru a achita cotizația aferentă lunii octombrie 2011 pentru a vă păstra calitatea de membru de sindicat și a putea beneficia de toate drepturile (procese, 25%, consultanță juridică, informare etc.).

SIT Bârlad și FSLI face demersuri în urma cărora sperăm ca, în scurt timp, situația să revină la normal și reținerile să se facă pe statul de plată.