*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

vineri, octombrie 28, 2011

Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a CCD Vaslui pentru anul școlar 2011-2012

Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru personalul didactic şi didactic auxiliar în anul şcolar 2011/2012 - click aici pentru vizualizare
Selecţia auxiliarelor didactice, ghidurilor metodice, softurilor educaţionale, publicaţiilor etc. depuse de cadrele didactice la Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui va avea loc în fiecare lună în prima zi de marţi (ora 13.00) la C.C.D. Vaslui, cu prezentarea recenziei materialului didactic de către autor.