*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

luni, octombrie 17, 2011

NOUTĂȚI LEGISLATIVE

HG 998/2011 privind organizarea și funcționarea MECTS; OMECTS 5559 norme concediu odihnă: 227_HG 998.2011 si OMECTS 5559.2011 modif orga si functi MECTS si norme concediu odihna.pdf
OMECTS 5248 - "A doua șansa":
228_OMECTS 5248.2011 A doua sansa.pdf
OMECTS 5550 - Consiliul Național de etică din învățământul preuniversitar:
229_OMECTS 5550.2011 Consiliul national de etica inv preuniv.pdf
Metodologia formării continue a personalului didactic - anexa la OM 5720/2009:
223_anexa OM 5720.pdf
OMECTS 6/2011 - privind funcționarea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar:
218_IMECTS 6.2011.pdf
OMECTS 5545/2011 privind funcționarea claselor cu frecvență redusă în învățământul preuniversitar:
219_OMECTS 5545.2011 functionare clase FR.pdf
OMECTS 5346 privind admiterea în învățământul postliceal; OMECTS 5546 privind metodologia "Profesorul anului":
220_OMECTS 5346 si 5546.2011 admitere inv postlic si metodologie Profesorul anului.pdf