*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

miercuri, octombrie 26, 2011

NOUTĂȚI CCD VASLUI

Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se vor desfăşura în luna noiembrie 2011:
-Educaţia civică şi educaţia caracterului
-Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă
-Mentor
-Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.)
-Tehnici moderne în predarea limbii franceze
-Managementul şcolar în contextul Legii Educaţiei Naţionale
-Evaluarea în scop de optimizare a învăţământului
-Eficienţa responsabililor de C.D.I.-uri în unităţile şcolare
-Scrierea şi managementul proiectelor educaţionale finanţate din fonduri europene
-Enseigner le francais a l'ecole primaire
-Metodologia predării educaţiei pentru sănătate
-Instruirea responsabililor cu formarea în unităţile şcolare
-Limbi moderne - engleza pentru profesori de diferite specialităţi
-Le developpement des competences en classe de FLE
-NELPAE - limba franceză
-NELPAE - limba engleză
-NELPAE - limba spaniolă
-Predarea limbii latine la clasele a VIII-a

-Predarea limbii spaniole la clasele a VIII-a


Cadrele didactice din zonele Bârlad, Huşi sau Negreşti care au participat la activităţile Casei Corpului Didactic Vaslui în perioada septembrie 2010 - august 2011 pot ridica adeverinţele/atestatele/certificatele de la Filialele CCD din Bârlad, Huşi sau Negreşti.

Sursa: CCD Vaslui