*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, septembrie 02, 2011

SALARIZARE 1 SEPTEMBRIE 2011 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ȘI PRIMAR

IN ATENȚIA COLEGILOR CARE ÎNTRUNESC CONDIȚIILE:

LEN nr.1/2011 - Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar:
Art. 248 (4) - Absolvenților liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar, care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licență, li se consideră îndeplinită condiția pentru ocuparea funcțiilor didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățămaântul primar.
OMECTS nr. 3753/2011:
Art. 14. — Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenților liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar.

Recomandarea noastră este să depuneți o cerere, însoțită de documentele doveditoare, la secretariatul unității de învățământ prin care să solicitați salarizarea corespunzătoare prevederilor legale menționate mai sus.