*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

vineri, septembrie 02, 2011

SALARIZARE 1 SEPTEMBRIE 2011 PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ȘI PRIMAR

IN ATENȚIA COLEGILOR CARE ÎNTRUNESC CONDIȚIILE:

LEN nr.1/2011 - Statutul personalului didactic din învățământul preuniversitar:
Art. 248 (4) - Absolvenților liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar, care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licență, li se consideră îndeplinită condiția pentru ocuparea funcțiilor didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățămaântul primar.
OMECTS nr. 3753/2011:
Art. 14. — Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenților liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar.

Recomandarea noastră este să depuneți o cerere, însoțită de documentele doveditoare, la secretariatul unității de învățământ prin care să solicitați salarizarea corespunzătoare prevederilor legale menționate mai sus.