*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

sâmbătă, octombrie 01, 2011

INSTRUCȚIUNEA MECTS NR. 5/22.09.2011

INSTRUCŢIUNE privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2011-2012: Descarcă