*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, august 18, 2011

OMECTS NR. 4860 DIN 12 AUGUST 2011

Ordin nr. 4860/12.08.2011 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/2010, cu modificarile si completarile ulterioare: Descarcă