*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, august 04, 2011

OMECTS NR. 4714/01.08.2011

Ordin nr. 4714/01.08.2011 pentru modificarea și completarea normelor de plată a comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2011, aprobate prin Ordinul ministerului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4411/2011 - Descarcă