*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

joi, august 04, 2011

OMECTS NR. 4714/01.08.2011

Ordin nr. 4714/01.08.2011 pentru modificarea și completarea normelor de plată a comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2011, aprobate prin Ordinul ministerului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4411/2011 - Descarcă