*****VINEREA MARE - ZI NELUCRĂTOARE*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat în data de 12 martie,președintelui Comisiei de muncă din Camera Deputaților și președintelui PSD memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

marți, iunie 07, 2011

PRECIZĂRI CONCEDIUL DE ODIHNĂ

MODUL DE CALCUL AL ÎNDEMNIZAȚIEI PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ

Potrivit art. 267(1) din Legea nr. 1/2011 (LEN), cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unităţii de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
Potrivit art. 145 din Legea nr. 54/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada concediului de odihnă, salariaţii beneficiază de plata indemnizaţiei de concediu de odihnă cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
Unităţile de învăţământ şi ordonatorii principali de credite au obligaţia să acorde plata indemnizaţiei de concediu de odihnă pentru cadrele didactice o singură dată, cu cel puţin 5 zile înainte de plecare în concediul de odihnă, pentru întreaga perioadă a concediului de odihnă ce urmează a fi efectuat.