*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

luni, martie 14, 2011

CERCURI PEDAGOGICE SEMESTRUL II 2010/2011

Activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice organizate pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar pentru Semestrul al II-lea al anului şcolar 2010 - 2011
Zona Vaslui și Negrești