*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, februarie 18, 2011

HOTĂRÂREA COMISIEI PARITARE NR. 1/17.02.2011

HOTĂRÂRE NR. 1/17.02.2011
Comisia paritară la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, întrunită în ședință în data de 17.02.2011 analizând solicitarea sindicatelor reprezentative referitoare la decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1-În baza dispozițiilor art. 1 din OMECTS nr. 3753/09/02/2011, până la elaborarea unei noi metodologii privind decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice, se aplică în continuare dispozițiile legale existente - art. 104 alin. 3 și respectiv alin. 3* din Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic.
Art. 2-Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de toate unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza județului Vaslui.
Convenția Județeană a Sindicatelor din Învățământ(FSLI):
Țiplea Sorin - Marinescu Mircea - Antici Laurențiu
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui:
Cososchi Mihaela - Flueraș Gheorghe - Manea Constantin