*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

vineri, februarie 18, 2011

HOTĂRÂREA COMISIEI PARITARE NR. 1/17.02.2011

HOTĂRÂRE NR. 1/17.02.2011
Comisia paritară la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, întrunită în ședință în data de 17.02.2011 analizând solicitarea sindicatelor reprezentative referitoare la decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1-În baza dispozițiilor art. 1 din OMECTS nr. 3753/09/02/2011, până la elaborarea unei noi metodologii privind decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice, se aplică în continuare dispozițiile legale existente - art. 104 alin. 3 și respectiv alin. 3* din Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic.
Art. 2-Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de toate unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza județului Vaslui.
Convenția Județeană a Sindicatelor din Învățământ(FSLI):
Țiplea Sorin - Marinescu Mircea - Antici Laurențiu
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui:
Cososchi Mihaela - Flueraș Gheorghe - Manea Constantin