*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

vineri, februarie 18, 2011

CURSURI CCD VASLUI - FEBRUARIE 2011

Cursuri organizate de Casa Corpului Didactic Vaslui care se desfăşoară în luna februarie 2011:
Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) - Bârlad
Educaţia civică şi educaţia caracterului - Huşi
Limbi moderne pentru profesori de diferite specialităţi - Vaslui
Educaţia pentru calitate - Negreşti
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic - Bârlad
Educaţia pentru sănătate - Vaslui, Bârlad
Pentru înscrierea la aceste cursuri, consultaţi secţiunea Inscriere cursuri