*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, februarie 18, 2011

CURSURI CCD VASLUI - FEBRUARIE 2011

Cursuri organizate de Casa Corpului Didactic Vaslui care se desfăşoară în luna februarie 2011:
Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) - Bârlad
Educaţia civică şi educaţia caracterului - Huşi
Limbi moderne pentru profesori de diferite specialităţi - Vaslui
Educaţia pentru calitate - Negreşti
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic - Bârlad
Educaţia pentru sănătate - Vaslui, Bârlad
Pentru înscrierea la aceste cursuri, consultaţi secţiunea Inscriere cursuri