*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, ianuarie 11, 2011

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 18 din 10 ianuarie 2011
Art. 361(6) În termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului elaborează metodologiile, regulamentele și celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi și stabilește măsurile tranzitorii de aplicare a acesteia.