*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

miercuri, octombrie 13, 2010

Diminuarea salariilor cu 25% nu presupune modificări în carnetele de muncă

Răspunsul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale privitor la înscrierea în carnetele de muncă a diminuării salariilor