*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

miercuri, octombrie 13, 2010

Diminuarea salariilor cu 25% nu presupune modificări în carnetele de muncă

Răspunsul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale privitor la înscrierea în carnetele de muncă a diminuării salariilor