*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, septembrie 14, 2010

VIZITA MEDICALĂ ANUALĂ

În atenţia membrilor de sindicat și a directorilor,
Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:
1) pentru efectuarea vizitei medicale trebuie ca medicul specialist de medicina muncii să se deplaseze în unitatea şcolară unde trebuie să verifice atât sănătatea angajaţilor cât şi condiţiile de muncă din unitate;
2) în urma acestui control, medicul de medicina muncii poate propune conducerii unităţii efectuarea unor controale de specialitate în cazul unor angajaţi (nu neapărat pentru toţi angajaţii, ci doar pentru cei nominalizaţi de acesta) precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
3) directorul unităţii emite decizii scrise pentru fiecare dintre angajaţii nominalizaţi de medicul de medicina muncii, precizând concret examenele de specialitate;
4) în baza acestei decizii şi în conformitate cu Codul Muncii unitatea va suporta toate cheltuielile ocazionate de controalele medicale.