*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, septembrie 30, 2010

OFERTĂ CURSURI DE FORMARE

SC Procenter Consulting SRL
organizează, începând cu luna noiembrie 2010, la Colegiul Naţional “Gh. Roşca-Codreanu” din Bârlad, următoarele cursuri acreditate de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi avizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Curs de Formator (40 ore) PRET: 350 RON
Grup ţintă:
Cadre didactice, asistenţi sociali, ingineri, economişti, voluntari din ONG-uri, personal din institutiile de cult, mass-media, alte institutii publice sau private care doresc să-şi dezvolte competenţele în domeniul formării adulţilor în contextul noilor prevederi legislative privind necesitatea deţinerii unui certificat de formator acreditat CNFPA începând cu 2010 (conform art.23.alin.2/Ordonanţa 129/2000).
Conditii de acces: studii superioare

Curs de „Competenţe comune – Comunicare în limba engleză”(60 ore) PRET: 475 RON
Grup ţintă: persoane care doresc dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză. Acest curs este structurat în 3 module corespunzătoare celor trei niveluri de competenţe lingvistice (A1, A2 şi B1) din Cadrul European Comun de Referinta (CECR).
IMPORTANT !
Certificare: la finalizarea cursului se obţine un Certificat de absolvire cu antetul MECTS si MMFPS si cu timbru sec aplicat de CNFPA, având acelasi regim ca cel al actelor de studii. La cerere, se poate aplica şi apostilarea Haga, care vă conferã recunoaşterea diplomei în toate ţãrile Uniunii Europene.
Data limită de înscriere este 31 octombrie 2010. La înscriere se plăteşte un avans de 50% şi diferenţa până la finalizarea cursului.
Persoană de contact: Corina Macovei, coordonator de programe, Tel: 0722 463 785 E-mail: procenter_consulting_srl@yahoo.fr