*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, septembrie 02, 2010

INFORMARE ȘI COMUNICAT FSLI - 1 SEPTEMBRIE 2010

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37 -
www.fsli.ro -
fsli@upcmail.ro
INFORMARE ȘEDINȚA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL - 1 SEPTEMBRIE 2010
Prim vicepreşedintele FSLI, Simion Hancescu a participat astăzi la comisia de dialog social, organizată la sediul M.E.C.T.S. Pe ordinea de zi a şedinţei a fost pus în discuţie Ordinul de ministru privind Normele metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit. Ordinul a fost aprobat în cadrul şedinţei cu unanimitate de voturi.
La cererea partenerilor sociali, Ministerul Educaţiei are în vedere şi schimbarea criteriilor de obţinere a gradaţiei de merit pentru personalul auxiliar.
Partea sindicală a ridicat şi alte probleme reprezentanţilor Ministerului Educaţiei. Cea mai importantă vizează reducerea mai multor posturi de la nivelul Caselor Corpului Didactic. Motivele privind reducerea acestor posturi, oferite de directorii Ministerului Educaţiei sunt: reducerea cheltuielilor bugetare, ponderea mai mare a personalului nedidactic şi auxiliar raportat la personalul didactic. În consecinţă, FSLI va acţiona în judecată angajatorul pentru punerea în aplicare a ordinului dat de ministrul Educaţiei prin care mai mulţi salariaţi au rămas fără locurile de muncă, fără respectarea prevederilor din Codul Muncii şi din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional.
Aveţi ataşat şi comunicatul transmis către presă.
Disponibilizări pe bandă făcute la cererea Ministerului Educaţiei
Sute de angajaţi din învăţământ au rămas fără locurile de muncă, începând cu data de 1 septembrie. Printr-un ordin al ministrului Educaţiei transmis pe 24 august au fost desfiinţate în şase zile posturile de: administratori, fochişti, secretare, şoferi, paznici sau documentarişti din cadrul celor 42 de Case ale Corpului Didactic.
Reprezentanţii Ministerului Educaţiei susţin că a fost nevoie de această reducere de personal pentru a face economii la buget. Noi ne întrebăm ce economii vor fi realizate, în condiţiile în care, după micşorarea cu 25 la sută a salariilor, aceşti angajaţi câştigă în medie 600 de lei? În plus, atribuţiile personalului auxiliar şi nedidactic vor fi preluate de personalul didactic, ceea ce este umilitor, dacă ne gândim că munca unei femei de serviciu sau secretare, de exemplu, va fi făcută de un metodist sau un cadru didactic, fără bani în plus.
Prin aceste reduceri de personal activitatea în aceste instituţii va avea de suferit, iar numărul şomerilor va creşte.
Atragem atenţia pe această cale că angajatorul, la presiunea ordinului dat de Ministerul Educaţiei nu a respectat prevederile contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional care prevede o perioadă de preaviz de 20 de zile şi nici pe cele ale Codului Muncii, prin care concedierea unor angajaţi se face cu respectarea perioadei de preaviz de minim 15 zile.
În aceste condiţii FSLI anunţă că va acţiona în instanţă angajatorul pentru nerespectarea prevederilor legislative privind desfiinţarea acestor posturi.
Cu problema reducerilor de personal auxiliar şi nedidactic se confruntă şi universităţile, cărora le-a fost încălcată autonomia. La nivelul învăţământului superior vor fi desfiinţate 400 de posturi, ocupate de paznici, femei de serviciu sau bucătărese.