*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, iulie 29, 2010

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, de către cadrele didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată şi detaşare la cerere şi de către cadre didactice calificate prin suplinire:
a) revalidarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură) pentru candidaţii care s-au înscris la concurs în perioada 14-25 iunie 2010;
b) depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, pentru detaşare la cerere prin concurs specific şi pentru suplinire de către candidaţii care nu s-au înscris în perioada 14-25 iunie 2010, precum şi de către candidaţii care solicită suplinire în baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2009 şi/sau iunie-iulie 2008;
Perioada: 3-4 august 2010
c) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidaţii care nu au susţinut aceste probe sau care au fost respinşi la aceste probe în zilele de 9 şi 12 iulie 2010);
Termen: 5 august 2010
d) organizarea la nivel judeţean/a municipiului Bucureşti a concursului pentru suplinire;
Termen: 6 august 2010
e) afişarea rezultatelor;
Termen: 7 august 2010
f) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;
Perioada: 7-9 august 2010
g) afişarea rezultatelor definitive.
Termen: 10 august 2010
Calendar_anexa la OM nr. 5886.pdf [ Descarcă ]