*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, iulie 16, 2010

COMUNICAT DE PRESĂ MECTS

Situaţia candidaţilor retraşi sau eliminaţi la concursul de titularizare din 14 iulie 2010
15.07.2010
Rata de participare la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, organizat ieri, 14 iulie, a fost de 80,58%. În cifre absolute, s-au prezentat 39.649 candidaţi din cei 49.203 înscrişi. Din cei 39.649 candidaţi prezenţi, 4.408 s-au retras din examen, după o oră, conform prevederilor metodologice, invocând motive personale sau medicale. 99 de candidaţi au fost eliminaţi din sălile de concurs, cei mai mulţi - 75 - din cauza unor tentative de fraudă. Conform procedurilor, 9.554 persoane (19,42%) au fost declarate absente.Rate ridicate de prezenţă s-au înregistrat în judeţele Giurgiu (92,01%), Harghita (90,48%), Ilfov (89,90%), Sibiu (88,65%) şi Iaşi (88,53%), la polul opus situându-se judeţele Bihor (72,53%), Vâlcea (74%), Vrancea (74,42%), Argeş (74,75%) şi municipiul Bucureşti (74,48%).
Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii/instituţiei de învăţământ unde s-a desfăşurat concursul, în data de 18 iulie.
Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestaţiilor are loc în intervalul 18 - 19 iulie, iar afişarea rezultatelor finale obţinute de candidaţi are ca termen data de 21 iulie.
Prima etapă de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se realizează în perioada 22-23 iulie 2010.
BIROUL DE PRESĂ