*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

vineri, iunie 18, 2010

ORDINE MECTS

ORDIN nr. 4106/11.06.2010 privind modificarea şi completarea ordinului nr. 4925/2005 al ministrului educaţiei și cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar - Descarcă
ORDIN nr. 3851/17.05.2010 cu privire la aprobarea Reperelor Fundamentale în Învățarea și Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naștere la 7 ani - Descarcă
ORDIN nr. 3850/17.05.2010 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani - Descarcă