*****CONCURS DIRECTORI 2017*****GRADATII DE MERIT 2017*****OUG NR. 17/2017 - MAJORARE SALARII NEDIDACTIC*****OMEN NR. 3252/2017*****OMEN NR. 3160/2017*****OMEN NR. 3151/2017*****HG NR. 38/2017*****MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2017-2018*****OMENCS NR. 6161/2016*****

sâmbătă, aprilie 17, 2010

ȘCOALA DE MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE DIN BÂRLAD NU MAI DISPUNE DE FONDURI PENTRU ACHITAREA SALARIILOR

Prin adresa nr. 281/16.04.2010, Școala de Muzică și Arte Plastice ”N. N. Tonitza” din Bârlad ne aduce la cunosștință faptul că, datorită fondurilor insuficiente alocate pentru cheltuielile de personal pe anul 2010 (diferență de 1.120.605 lei), nu mai dispun de fonduri pentru achitarea salariilor aferente lunilor aprilie și mai. Mai grav, suma alocată pentru trimestrul III nu acoperă nici necesarul achitării salariilor aferente lunii iunie !
Acest lucru se întâmplă în situația în care salariile au fost calculate la un coeficient de multiplicare 1 = 299.993 lei.
Adresa a fost depusă și la Consiliul Local Bârlad și ISJ Vaslui.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu