*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, martie 02, 2010

JOACA DE-A SALARIILE

COMUNICAT
În cadrul ședinței organizate de Primăria Bârlad în data de 25 februarie 2010, s-au înaintat, de către domnul Gheorghe Pascal, trezorier șef la DGFP Vaslui, 3 variante de rezolvare a situației plății salariilor aferente lunii februarie 2010, pentru unitățile de învățământ din Bârlad:
1.Primăria Bârlad să pregătească și să trimită, de urgență, o documentație către Ministerul Finanțelor Publice, pentru a se transfera fondurile necesare din trimestrul IV 2010 în trimestrul I 2010;
2.Plata integrală a drepturilor bănești aferente lunii februarie, urmând ca, acolo unde nu ajung banii, viramentele să fie făcute până pe 25 martie;
3.Plata cu întârziere a salariilor, până în jurul datei de 20 martie, pentru a se putea face unele reglări de fonduri între unitățile de învățământ din județ.
La sfârșitul ședinței, toată lumea din sală, a înțeles categoric că se va recurge la varianta 1 și că problema plății integrale a salariilor în învățământ în Bârlad în data de 7 martie 2010 este rezolvată.
Astăzi, 02.03.2010, Primăria Bârlad a trimis tuturor unităților de învățământ adresa cu nr. 3443/02.03.2010, adresă pe care o anexăm.
Nu înțelegem de ce una s-a stabilit la ședința din 25.02.2010 și cu totul alta se întâmplă, cine se face vinovat, pentru că undeva ceva nu funcționează cum trebuie sau cineva ne minte cu bună știință.
Prin adresele trmise astăzi, 02.03.2010 către Primăria Bârlad, ISJ Vaslui, DGFP Vaslui și Prefectura Vaslui am solicitat luarea de urgență a măsurilor care să conducă la rezolvarea aceastei grave probleme în favoarea salariaților, astfel încât drepturile bănești cuvenite la data de 7 martie 2010 să fie plătite integral.
În cazul în care, la data de 7.03.2010, nu vom intra în posesia drepturilor bănești cuvenite, ne rezervăm dreptul să declanșăm acțiuni de protest, inclusiv încetarea activității.
Președinte, prof. Mircea Marinescu

ADRESA PRIMĂRIEI BÂRLAD
Nr. 3443/02.03.2010
În urma ședinței din 25 februarie 2010 la care au participat directorul și șeful contabil de la instituția dumneavoastră, doamna Ignat Smărăndița de la ISJ Vaslui, domnul Pascal Gheorghe de la DGFP Vaslui și primarul municipiului Bârlad, ocazie cu care a fost pusă în discuție imposibilitatea achitării în totalitate a drepturilor salariale aferente fiecărui trimestru din 2010, s-a precizat de către reprezentantul DGFP Vaslui că diferențele salariale pe trim. I și II, care în prezent nu se pot acoperi din suma comunicată instituției dumneavoastră prin adresa noastră nr. 2881/19.02.2010, să se completeze din alocări de sume de la celelalte unități de învățământ din județ, dacă vor fi asemenea disponibilități, soluție care este valabilă pentru trim. I și II, dar pe total an instituția va trebui să se încadreze în bugetul alocat funcție de standardul cost/elev/preșcolar/an, luându-se măsuri de reducere a numărului de angajați.
În situația în care nu vor exista rezerve la unitățile de învățământ din județ, plata drepturilor salariale aferente trim. I care depășesc bugetul alocat instituției dumneavoastră pentru trimestrul respectiv, se va face în trimestrul următor.
Precizăm că instituția noastră are sarcina de a repartiza o sumă primită de la bugetul de stat pe unități de învățământ.
Insuficiența fondurilor este datorată punerii în practică a prevederilor HG nr. 1618/2009, care dimensionează fondul de salarii după numărul de elevi sau preșcolari ce-i are instituția și nu cum se făcea până acum când fondul de salarii se stabilea funcție de numărul de angajați și drepturile de care beneficiază fiecare conform statului de funcții.
Cu deosebit rspect, primar ing. Constantin Constantinescu
Șef serviciu buget-contabilitate, ec. Niță Mariana

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu