*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, martie 16, 2010

ÎN JUDEȚUL BUZĂU ESTE GREVĂ GENERALĂ !

În urma nemulţumirilor salariaţilor din învăţământul buzoian ca urmarea a:
Insuficienţei fondurilor alocate conform H.G. nr.1618/2009 privind finanţarea “per capita” şi punerea acesteia în aplicare începând cu data de 01.01,2010, deşi restructurarea reţelei de învăţământ se face începând cu data de 01.09.2010;
• Sistarea alocaţiilor bugetare pentru continuarea investiţiilor în unităţile de învăţământ din judeţul Buzău şi neachitarea lucrărilor efectuate şi finalizate;
Imixtiunilor M.E.C.T.S. şi I.S.J. Buzău în interpretarea hotărârilor judecătoreşti, precum şi instigarea de către aceste instituţii la nerespectarea acestor hotărâri definitive şi irevocabile;
• Nerespectarea prevederilor Legii nr. 330/2009, care garantează menţinerea salariilor brute în luna ianuarie 2010 la nivelul celor din luna decembrie 2009,
Colegiul judeţean al liderilor S.I.P. „Prof. I. Neacşu” Buzău a hotărât:
1. Întreruperea activităţii şi a procesului instructiv – educativ, în perioada 16-19 martie 2010, în toate unităţile de învăţământ în care S.I.P. „Prof. I. Neacşu” Buzău are membri de sindicat;
2. Netrecera notelor în documentele şcolare până nu se face dovada alocării sumelor necesare salarizării pentru anul 2010.
3. Participarea membrilor de sindicat la toate acţiunile de protest organizate de F.S.L.I. Departamentul Comunicare
Bucureşti, 15.03.2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu