*****FSLI PICHETEAZĂ ÎN 21 ȘI 22 FEBRUARIE MINISTERUL MUNCII*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat Premierului Viorica Dăncilă, precum şi ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

joi, martie 18, 2010

GRADAȚIE DE MERIT 2010

Fise de gradatii-varianta finala
GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2010
- 1-15 martie 2010: detaliere a punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritară la nivelul inspectoratului școlar
-15 martie-12 aprilie 2010: depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului școlar;
- 15-20 aprilie 2010: analiza dosarelor de catre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate;
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradației de merit;
- 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de către reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ și refacerea punctajelor, în situația în care observațiile sunt juste, împreuna cu inspectorul de specialitate;
-10-12 mai 2010: consiliul de administrație al inspectoratului școlar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;
- 13 mai 2010: afișarea listei la avizierul inspectoratului școlar;
- 13 – 17 mai 2010: depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat;
- 18 – 20 mai 2010: rezolvarea contestațiilor de către comisie;
- 24 mai 2010: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;
- 26-28 mai 2010: înaintarea la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, în vederea emiterii ordinului ministrului educației, cercetării și inovării, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar și cel de conducere din unitățile de învățământ, nominalizat pentru acordarea gradației de merit;
- 30 iulie 2010: elaborarea ordinului ministrului educației, cercetării și inovării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu