*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, martie 02, 2010

ADRESA PRIMĂRIEI BÂRLAD CĂTRE DGFP VASLUI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD
Nr. 3389/01.03.2010
CĂTRE,
DGFP VASLUI,
Prin adresa nr. 2857/16.02.2010 ne-ați comunicat sume defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal la învățământ de 34.905 mii lei, care au fost stabilite funcție de standardul de cost/elev/preșcolar/an. Deoarece până la începerea anului școlar 2010-2011 nu se pot lua măsuri de reorganizare a unităților de învățământ și conform art. 30 din Legea nr. 330/2009, ”în anul 2010, personalul aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009,...”, în trim. I + II + III sunt necesare sume defalcate din TVA de 28.889 mii lei, astfel:
Trim. I - necesar -10.581; alocat - 8.727; diferență - 1.854
Trim. II - necesar - 9.878; alocat - 8.936; diferență - 942
Trim. III - necesar - 8.430; alocat - 8.726; diferență - -296
Total - necesar - 28.889; alocat - 26.389; diferență - 2.500.
Pentru plata drepturilor salariale aferente primelor două trimestre, vă rugăm să analizați posibilitatea asigurării diferenței de fonduri prin modificarea trimestrializării comunicate deja, în sensul diminuării corespunzătoare a prevederilor din trim. III (cu 296 lei) și a celor din trim. IV (cu 2.500 lei).
Cu deosebit respect,
PRIMAR, ing. Constantin Constantinescu
Deci, Primăria Bârlad a făcut această solicitare, așa cum s-a stabilit în ședinșa din 25 februarie 2010, urmează să vedem răspunsul DGFP Vaslui.
Vă vom ține la curent cu mersul evenimentelor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu