*****VINEREA MARE - ZI NELUCRĂTOARE*****Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a înaintat în data de 12 martie,președintelui Comisiei de muncă din Camera Deputaților și președintelui PSD memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învăţământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului*****

marți, martie 02, 2010

ADRESA PRIMĂRIEI BÂRLAD CĂTRE DGFP VASLUI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD
Nr. 3389/01.03.2010
CĂTRE,
DGFP VASLUI,
Prin adresa nr. 2857/16.02.2010 ne-ați comunicat sume defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal la învățământ de 34.905 mii lei, care au fost stabilite funcție de standardul de cost/elev/preșcolar/an. Deoarece până la începerea anului școlar 2010-2011 nu se pot lua măsuri de reorganizare a unităților de învățământ și conform art. 30 din Legea nr. 330/2009, ”în anul 2010, personalul aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009,...”, în trim. I + II + III sunt necesare sume defalcate din TVA de 28.889 mii lei, astfel:
Trim. I - necesar -10.581; alocat - 8.727; diferență - 1.854
Trim. II - necesar - 9.878; alocat - 8.936; diferență - 942
Trim. III - necesar - 8.430; alocat - 8.726; diferență - -296
Total - necesar - 28.889; alocat - 26.389; diferență - 2.500.
Pentru plata drepturilor salariale aferente primelor două trimestre, vă rugăm să analizați posibilitatea asigurării diferenței de fonduri prin modificarea trimestrializării comunicate deja, în sensul diminuării corespunzătoare a prevederilor din trim. III (cu 296 lei) și a celor din trim. IV (cu 2.500 lei).
Cu deosebit respect,
PRIMAR, ing. Constantin Constantinescu
Deci, Primăria Bârlad a făcut această solicitare, așa cum s-a stabilit în ședinșa din 25 februarie 2010, urmează să vedem răspunsul DGFP Vaslui.
Vă vom ține la curent cu mersul evenimentelor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu