*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

miercuri, martie 17, 2010

ADRESA FSLI NR. 100/16.03.2010 - SALARIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREPRIMAR

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
http://www.fsli.ro/ fsli@upcmail.ro
Nr. 100/ 16.03.2010
Către,
Sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,
Având în vedere faptul că odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 387/2009 şi a Ordinului M.E.C.T.S. nr. 3235/2010 privind încadrarea profesorilor în învăţământul primar şi preşcolar au apărut discriminări în ceea ce priveşte încadrarea şi salarizarea anumitor categorii de institutori, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ intenţionează să se adreseze instanţei pentru a solicita eliminarea acestor nedreptăţi.
În acest sens, vă rugăm să înaintaţi la F.S.L.I., în original, până în data de 30.04.2010, tabele nominale, conform modelului anexat, cu datele institutorilor din învăţământul preşcolar şi primar care se consideră discriminaţi în urma intrării în vigoare a actelor normative mai sus menţionate.
PRIM-VICEPREŞEDINTE,
Simion HANCESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu